امکان بسیار کاربردی برچسب، به جیب اضافه شد

برچسب چیست ؟

برچسب در اصل امکانی برای گروه بندی سطح بالای دخل و خرج میباشد. به این صورت که شما یک برچسب را میتوانید در هزینه، درآمد،بدهی/طلب، چک و وام وارد نمایید و با یک گزارش ساده بتوانید تمام این موارد را با هم مشاهده نمایید.

برچسب چه کاربردهایی دارد ؟

سیستم برچسب برای علامت گذاری دخل و خرج استفاده میشود.به عنوان مثال شما مراسم عروسی را در نظر بگیرید
در مراسم عروسی شما موارد : مخارج – درآمد – چک – بدهی/طلب – وام را دارید.
۱- در مراسم عروسی  شما کلیه خرجهای روزانه را دارید مثلا خرید وسایل ، خرید از سوپر مارکت، خرید گل و …. برای همه این هزینه ها میتوانید برچسب عروسی را بزنید.
۲- همچنین اگر شما یک وامی دریافت کردید که مجدد میتوانید برچسب عروسی را بزنید.
۳-برای مراسم عروسی شما چکی به فردی میدهید که باز میتوانید برچسب عروسی را بزنید.
۴- طی مدت عروسی شما مبالغی را از افرادی قرض میکنید که باز میتوانید برچسب عروسی را بزنید.
در نهایت شما با مراجعه به بخش گزارش و مشاهده گزارش برچسب میتوانید تمام دخل و خرج خود را در زمان عروسی و با یک گزارش به راحتی به دست بیاورید.
شما میتوانید مثال عروسی را به مسافرت –مهمانی – خرج و مخارج شرکت و … تعمیم دهید.

سایر کاربردهای سیستم برچسب

۱- برقراری ارتباط بین چک و هزینه/درآمد، بدهی/طلب و هزینه/درآمد، وام و هزینه/درآمد.
۲- دسته بندی هزینه ها، درآمد ها، چکها و بدهی/طلب.
۳- کاربردهای بسیار فراوان دیگر که میتواند بر اساس سلیقه شخصی شما تعریف شود.