برنامه موبایل جیب برای اندروید

بارگذاری نسخه 1.2.0 iOS


با توجه به مشکل سیبچه بر روی iOS 9 این برنامه بر روی این نسخه نصب نمیشود
Direct
jeeb.plist
jeeb.ipa
Jeeb-1.2.0


گزارش اشکال