برای حذف یک هزینه کافیست که بر روی آیکن به شکل ضربدر که در ستون عملیات نمایش داده شده است کلیک کنید
بعد از کلیک بر روی این آیکن شکل زیر نمایش داده می شود که از شما سوال میکند که آیا مطمئن می باشید در صورت انتخاب OK هزینه مورد نظر حذف می شود
برای انصراف از حذف گزینه Cancel را کلیک کنید