در این قسمت شما میتوانید لیست هزینه های خود را مشاهده کنید که دارای امکانات زیر می باشد


مرتب سازی :

برای مرتب سازی هزینه ها شما می توانید با کلیک بر روی عناوین در لیست، مرتب سازی را انجام دهیدتعداد اقلام لیست :

برای افزایش یا کاهش تعداد اقلام نمایش داده شده در هزینه می توانید از قسمت نمایش داده شده در شکل زیر استفاده نماییدحرکت در صفحات هزینه ها :

برای حرکات بین صفحات و همچنین مشاهده صفحات قبلی و بعدی از این امکانات استفاده می شود که در زیر نمایش داده شده است