در این قسمت شما میتوانید لیست چک خود را مشاهده کنید که شامل اطلاعات چک می باشد و دارای امکانات زیر می باشد

مرتب سازی :

برای مرتب سازی چکها شما می توانید با کلیک بر روی عناوین در لیست مرتب سازی را انجام دهید

تعداد اقلام لیست :

برای افزایش یا کاهش تعداد اقلام نمایش داده شده در درآمد می توانید از قسمت نمایش داده شده در شکل زیر استفاده نمایید

حرکت در صفحات چک ها :

برای حرکات بین صفحات و همچنین مشاهده صفحات قبلی و بعدی از این امکانات استفاده می شود که در زیر نمایش داده شده است