حسابها امکان بسیار مفید و کاربردی میباشد که برای چند منظور میتوان از آن استفاده کرد
1- تعریف حسابهای بانکی
2- تعریف حسابهای شخصی مثلا حساب پس انداز
3- تعریف حسابهای کاری مثلا حساب شرکت
برای تعریف حساب کافیست شما در صفحه تعریف حساب پارامترهای عنوان حساب، موجودی حساب،نوع حساب و بانک مورد نظر را انتخاب نمایید برای کار کردن با حسابها به نکات زیر توجه فرمایید

در صورتی که حساب تعریفی شما دارای بانک نیست میتوانید گزینه بانک را خالی بگذارید

موجودی حساب برابر با میزان پولی میباشد که در حال حاضر در حساب مورد نظر شما وجود دارد