در این قسمت شما می توانید هزینه های خود را ثبت کنید برای ثبت هزینه کافیست مبلغ هزینه، تاریخ هزینه، گروه اصلی و فرعی هزینه،حسابی که مبلغ هزینه را برداشت نموده اید و توضیحات هزینه را وارد نمایید و سپس دکمه ثبت را کلیک کنید
به نکات زیر توجه کنید

در صورتی که برای هزینه مورد نظر شما گروهی وجود نداشت می توانید این گروه را در قسمت مدیریت انواع هزینه به گروههای هزینه خود اضافه نمایید.


در قسمت توضیحات می توانید ریز هزینه خود را وارد نمایید مثلا فرض کنید از سوپر مارکت خرید کرده اید گروه مایحتاج روزانه و زیر گروه سوپر مارکت را انتخاب می کنید و در قسمت توضیحات اقلام خریداری شده را ذکر می نمایید.