صفحه تراکنش یک صفحه بسیار مفید و کاربردی میباشد که شما علاوه بر انتقال حساب میتوانید هزینه و درآمد را نیز در این صفحه وارد نمایید هدف از این صفحه تجمیع عملیات در یک صفحه و راحتی کار میباشد
این صفحه شامل امکانات زیر میباشد

  • انتقال وجه ما بین حسابها
  • تعریف هزینه
  • تعریف درآمد
  • نمودار ستونی تراکنشهای واریزی و برداشتی به تفکیک ماه
  • جستجوی تراکنش
  • لیست تمام تراکنشهای ثبت شده