صفحه تراکنش یک صفحه بسیار مفید و کاربردی میباشد که شما علاوه بر انتقال حساب میتوانید هزینه و درآمد را نیز در این صفحه وارد نمایید هدف از این صفحه تجمیع عملیات در یک صفحه و راحتی کار میباشد
این صفحه شامل امکانات زیر میباشد