برای انتقال وجه کافیست مبلغ ،تاریخ،حساب مبدا و حساب مقصد را وارد نمایید و سپس دکمه ثبت را فشار دهید
برای مثال هنگامی که شما از دستگاه خودپرداز پول دریافت میکنید باید یک انتقال حساب که حساب مبدا حساب بانکی شما و حساب مقصد حساب جیب شما که همان کیف پول شما میباشد ثبت کنید