در این قسمت شما میتوانید لیست بدهی/طلب خود را مشاهده کنید که شامل اطلاعات بدهی/طلب می باشد و دارای امکانات زیر می باشد

مرتب سازی :

برای مرتب سازی بدهی/طلب ها شما می توانید با کلیک بر روی عناوین در لیست مرتب سازی را انجام دهید

تعداد اقلام لیست :

برای افزایش یا کاهش تعداد اقلام نمایش داده شده در بدهی/طلب می توانید از قسمت نمایش داده شده در شکل زیر استفاده نمایید

حرکت در صفحات بدهی/طلب ها :

برای حرکات بین صفحات و همچنین مشاهده صفحات قبلی و بعدی از این امکانات استفاده می شود که در زیر نمایش داده شده است