در این قسمت شما می توانید درآمدهای های خود را ثبت کنید برای ثبت درآمد کافیست مبلغ درآمد، تاریخ درآمد، گروه اصلی درآمد،گریوه فرعی درآمد، حسابی که مبلغ درآمد میخواهید به آن حساب واریز شودو توضیحات درآمد را وارد نمایید و سپس دکمه ثبت را کلیک کنید
به نکات زیر توجه کنید

در صورتی که برای درآمد مورد نظر شما گروهی وجود نداشت می توانید این گروه را در قسمت مدیریت انواع درآمد به گروههای درآمد خود اضافه نمایید.


در قسمت توضیحات می توانید مثلا وارد نمایید سود سرمایه گذاری در بانک سامان.