برای حذف یک وام کافیست که بر روی آیکن به شکل ضربدر که در ستون عملیات نمایش داده شده است کلیک کنید
بعد از کلیک بر روی این آیکن شکل زیر نمایش داده می شود که از شما سوال میکند که آیا مطمئن می باشید در صورت انتخاب OK وام مورد نظر حذف می شود
برای انصراف از حذف گزینه Cancel را کلیک کنید

به نکات زیر توجه کنید

در صورت حذف یک وام تمام اقساط این وام حذف می شود