تعرفه استفاده از خدمات سایت جیب


تعرفه اشتراک های سایت
عنوان
مبلغ
یک هفته
رایگان
یک ماه
۶۹٬۰۰۰ ریال
سه ماه
۱۳۹٬۰۰۰ ریال
شش ماه
۱۹۹٬۰۰۰ ریال
یک سال
۲۹۹٬۰۰۰ ریال
تعرفه بسته های افزایشی سایت
عنوان
مبلغ
بسته برنزی
۵۹٬۰۰۰ ریال
بسته نقره ای
۸۹٬۰۰۰ ریال
بسته طلائی
۱۳۹٬۰۰۰ ریال
* مالیات بر ارزش افزوده در مبالغ تعرفه‌ها در نظر گرفته شده است.
* قیمتی که در هنگام سفارش مشتری در پیش‌­فاکتور منظور گردیده است، معتبر می‌باشد.


انصراف از دریافت خدمات


کاربران گرامی میتوانند حداکثر تا ۷ روز پس از خرید اعتبار از دریافت خدمات انصراف دهند. برای انصراف از دریافت خدمات، کاربران میتوانند درخواست انصراف خود را به آدرس info@jeeb.ir ارسال نمایند.
- آدرس ایمیلی که درخواست انصراف توسط آن ارسال شده میبایستی با آدرس ایمیل ثبت شده در وبسایت یکی باشد.
- درخواست انصراف میبایستی حاوی شماره حساب شبا جهت واریز وجه نیز باشد.
- کلیه وجوه دریافت شده پس از انصراف مسترد میگردد مگر مواردی که هزینه‌ای بابت ارسال پیامک به شرکت تحمیل شده باشد که در آنصورت وجه پس از کسر هزینه‌ها به کاربر مسترد میگردد.